مدیریت روابط عمومی-  اطلاعیه ها
مراسم بزرگداشت شهدای سانحه هواپیمایی اوکراینی مراسم بزرگداشت شهدای سانحه هواپیمایی اوکراینی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/24 | 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت روابط عمومی:
http://khu.ac.ir/find-21.6843.56965.fa.html
برگشت به اصل مطلب