مدیریت روابط عمومی-  اطلاعیه ها
یازدهمین جشنواره بین المللی فارابی یازدهمین جشنواره بین المللی فارابی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/23 | 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت روابط عمومی:
http://khu.ac.ir/find-21.6843.55865.fa.html
برگشت به اصل مطلب