مدیریت روابط عمومی-  اطلاعیه ها
نشست معاونان و مدیران دانشجویی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نشست معاونان و مدیران دانشجویی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/25 | 
نشست معاونان و مدیران دانشجویی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در حال توسعه سراسر کشور با حضور دکتر صدیقی ریاست سازمان امور دانشجویان کشور و دکتر یزدان مهر رئیس صندوق رفاه دانشجویان کشور در دانشگاه خوارزمی ، پردیس کرج، برگزار می گردد.
زمان:  چهارشنبه 26 دی  97 ، ساعت 9 صبح، 
مکان: سالن غدیر ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی ، پردیس کرج
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت روابط عمومی:
http://khu.ac.ir/find-21.6843.54174.fa.html
برگشت به اصل مطلب