مدیریت روابط عمومی-  اطلاعیه ها
سمینار تخصصی مدیریت و نگهداری مراکز داده بر پایه استانداردEN50600 _2017 سمینار تخصصی مدیریت و نگهداری مراکز داده بر پایه استانداردEN50600 _2017

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/5/23 | 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت روابط عمومی:
http://khu.ac.ir/find-21.6843.52713.fa.html
برگشت به اصل مطلب