مدیریت روابط عمومی-  اطلاعیه ها
برگزاری سه کارگاه و دوره آموزشی مهارت های مدیریتی برگزاری سه کارگاه و دوره آموزشی مهارت های مدیریتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/5/16 | 

.

.
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت روابط عمومی:
http://khu.ac.ir/find-21.6843.52690.fa.html
برگشت به اصل مطلب