مدیریت روابط عمومی-  اطلاعیه ها
زمانبدی مصاحبه دکتری تخصصی مهندسی صنایع زمانبدی مصاحبه دکتری تخصصی مهندسی صنایع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/3/28 | 
زمانبدی مصاحبه دکتری تخصصی مهندسی صنایع دانشگاه خوارزمی (پذیرش روزانه از طریق کنکور)

سه شنبه 29 خرداد 97 ساعت 8:30 تا 13 (اسامی با حرف اول نام خانوادگی الف – ب)
سه شنبه 29 خرداد 97 ساعت 14 تا 17 (اسامی با حرف اول نام خانوادگی پ – ط)

چهارشنبه 30 خرداد 97 ساعت 14 تا 18 ( اسامی با حرف اول نام خانوادگی ظ – ی)

* نشانی محل مصاحبه: تهران، دروازه دولت، خیابان سمیه، نبش خیابان خاقانی، ساختمان اداری دانشگاه خوارزمی، طبقه دوم، دانشکده فنی و مهندسی
.....................................................................
*ضمناً لازم است داوطلبین محترم در صورت واریز مبلغ ثبت نام از طریق بانک، اصل فیش واریزی و در صورت پرداخت اینترنتی، پرینت رسید مربوطه را در روز مصاحبه به همراه داشته باشند.
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت روابط عمومی:
http://khu.ac.ir/find-21.6843.52281.fa.html
برگشت به اصل مطلب