مدیریت روابط عمومی-  اطلاعیه ها
فراخوان پذیرش دکتری بدون آزمون ۹۸-۹۷ فراخوان پذیرش دکتری بدون آزمون ۹۸-۹۷

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/1/26 | 

فراخوان دکتری بدون آزمون دانشگاه خوارزمی در سال تحصیلی ۹۸-۹۷

متقاضیان محترم، فرم زیر جهت ثبت نام شما در فراخوان دکتری بدون آزمون دانشگاه خوارزمی در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ تنظیم گردیده است.

بر روی لینک کلیک نمایید

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت روابط عمومی:
http://khu.ac.ir/find-21.6843.51590.fa.html
برگشت به اصل مطلب