مدیریت روابط عمومی-  اخبار و رویدادها
انتصاب دکتر جوکار بعنوان رئیس انجمن قایقرانی دانشجویان پسر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/6/18 | 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه طی حکمی از سوی مدیر کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان، آقای دکتر مسعود جوکار مدیر تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی بعنوان رئیس انجمن قایقرانی دانشجویان پسر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور منصوب شد. متن حکم ایشان به شرح ذیل است:
احتراماً نظر به تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی در رشته قایقرانی به موجب این حکم به مدت یکسال بعنوان رئیس انجمن قایقرانی دانشجویان پسر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال، بهره گیری از نیروهای کارآمد و همراستا با سیاستهای این اداره کل، شاهد رشد و پیشرفت کمی و کیفی این رشته در دانشگاهها باشیم.
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت روابط عمومی:
http://khu.ac.ir/find-21.6429.69517.fa.html
برگشت به اصل مطلب