مدیریت روابط عمومی-  اخبار و رویدادها
انتصاب مدیریت امور حقوقی دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/2/18 | 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه خوارزمی، با حکم دکتر علی حسن بیگی رئیس دانشگاه خوارزمی، آقای مرتضی فهلی به سمت سرپرست مدیریت امور حقوقی دانشگاه خوارزمی منصوب شد.
 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت روابط عمومی:
http://khu.ac.ir/find-21.6429.68564.fa.html
برگشت به اصل مطلب