مدیریت روابط عمومی-  اخبار و رویدادها
سرپرست کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه منصوب شد سرپرست کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه منصوب شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/30 | 
به گزارش روابط عمومی طی حکمی از سوی آقای دکتر عزیزاله حبیبی ریاست محترم دانشگاه آقای دکتر مجید فشاری عضو محترم هیأت علمی دانشکده اقتصاد به عنوان سرپرست کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه منصوب شدند.
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت روابط عمومی:
http://khu.ac.ir/find-21.6429.55993.fa.html
برگشت به اصل مطلب