مدیریت روابط عمومی-  اخبار و رویدادها
اجرای برنامه در کافه کتاب دانشگاه در دانشکده ادبیات و علوم انسانی اجرای برنامه در کافه کتاب دانشگاه در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/11/16 | 
به اطلاع همکاران محترم اساتید گرانقدر و دانشجویان عزیز می رساند با همکاری معاونت دانشجویی، دفتر فنی و روابط عمومی دانشگاه با ایجاد جایگاه اجرای برنامه در کافه کتاب دانشگاه در دانشکده ادبیات و علوم انسانی این فضا آماده اجرای برنامه های مختلف دانشگاه با هماهنگی مسئول کافه کتاب می باشد.
 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت روابط عمومی:
http://khu.ac.ir/find-21.6429.54411.fa.html
برگشت به اصل مطلب