مدیریت روابط عمومی-  اخبار و رویدادها
دکترایزدبخش به عنوان هیئت مدیره انجمن کیفیت ایران انتخاب شد دکترایزدبخش به عنوان هیئت مدیره انجمن کیفیت ایران انتخاب شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/4/17 | 
دکتر حمیدرضا ایزدبخش عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه در ششمین مجمع عمومی انجمن کیفیت ایران به عنوان هیات مدیره اصلی انتخاب شدند. انجمن کیفیت ایران که جامعه کیفیت نیز نامیده می شود در سال ۱۳۸۱ با هدف توسعه و ترویج فرهنگ کیفیت پروانه تاسیس را از وزارت عتف دریافت نمود.این انجمن بین رشته ای و فراگیر بوده و تمامی سازمان ها و نهادها در این انجمن می توانند حضور فعال داشته باشند.
ضمنا دیگر  اعضای هیات مدیره:
 
دکتر نورالسنا(دانشگاه علم و صنعت ایران)
دکتر سیداصفهانی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
دکتر اقدسی(دانشگاه تربیت مدرس)
دکتر کزازی(دانشگاه علامه طباطبایی)
دکتر بشیری(دانشگاه شاهد)
دکتر حاجی اسماعیلی (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
دکتر شجاعی(دانشگاه آزاد)
دکتر رضایی  (فعال صنعتی)
مهندس ملک پور(اتاق بازرگانی)هستند.
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت روابط عمومی:
http://khu.ac.ir/find-21.6429.52473.fa.html
برگشت به اصل مطلب