مدیریت روابط عمومی-  اخبار و رویدادها
کارگاه آموزشی تجزیه، تحلیل و گزارش نویسی برگزار شد کارگاه آموزشی2 روزه تجزیه، تحلیل و گزارش نویسی حوادث شغلی و فرایندی مطابق با الزامات CCPS و CSB

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/12/2 | 
کارگاه آموزشی2 روزه  تجزیه، تحلیل و گزارش نویسی حوادث شغلی و فرایندی مطابق با الزامات CCPS و CSB با همکاری مشترک مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه خوارزمی و شرکت مهندسی آریا ایمن فیدار برگزار شد. مدرس این کارگاه آموزشی مهندس محسن سعیدی کشاورز،  کارشناس ارشد مدیریت  HSE و از اساتید  موفق و با سابقه حوزه صنعت بودند. فراگیرانی از صنابع نفت، گاز، پتروشیمی، بیمه، ساختمان ونیز دانشجویانی از دانشگاه های کشور در این دوره تخصصی حضور یافتند. هدف از برگزاری این دوره،آشنایی با انواع گزارشات حوادث از حیث شغلی و فرآیندی و انواع گزارش حوادث و رویدادهای فنی بوده است. در این کارگاه آموزشی روش های تحلیل حوادث و بررسی علل ریشه ای وقایع و رویدادها مورد بحث قرار گرفت.
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت روابط عمومی:
http://khu.ac.ir/find-21.6429.51301.fa.html
برگشت به اصل مطلب