مدیریت روابط عمومی- فصلنامه های سیمای خوارزمی
فصلنامه خبری تحلیلی سیمای خوارزمی،  بهار 1401 فصلنامه خبری تحلیلی سیمای خوارزمی،  بهار ۱۴۰۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/5/27 | 
فصلنامه خبری تحلیلی سیمای خوارزمی، شماره بهار ۱۴۰۱
جهت دانلود بر روی عکس کلیک نمایید 

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت روابط عمومی:
http://khu.ac.ir/find-21.26218.65743.fa.html
برگشت به اصل مطلب