مدیریت روابط عمومی- فصلنامه های سیمای خوارزمی
فصلنامه سیمای خوارزمی تابستان 1400 فصلنامه سیمای خوارزمی تابستان ۱۴۰۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/7 | 
جهت دریافت فصلنامه تابستان ۱۴۰۰ بر روی تصویر کلیک نمایید
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت روابط عمومی:
http://khu.ac.ir/find-21.26218.63285.fa.html
برگشت به اصل مطلب