مدیریت روابط عمومی-  اطلاعیه ها
اطلاعیه مهم اسکان خوابگاه ( شماره ۱ ) سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/5/9 | 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت روابط عمومی:
http://khu.ac.ir/find-21.6843.69242.fa.html
برگشت به اصل مطلب