مدیریت روابط عمومی-  اطلاعیه ها
مراسم بزرگداشت سردار شهید قاسم سلیمانی همرزمانش مراسم بزرگداشت سردار شهید قاسم سلیمانی همرزمانش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/15 | 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت روابط عمومی:
http://khu.ac.ir/find-21.6843.56924.fa.html
برگشت به اصل مطلب