مدیریت روابط عمومی-  اخبار و رویدادها
برگزاری همایش ملی کشورداری و پایداری سرزمین در ایران سده پانزدهم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/9/11 | 
 روز سه شنبه ۷ آذرماه همایش کشورداری و پایداری سرزمین در ایران سده پانزدهم با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر معصومی نیا معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی، دکتر دلنواز معاون پژوهش و فناوری،دکتر گنج بخش معاون فرهنگی، دکتر صفاری رئیس دانشکده علوم جغرافیایی،  دکتر امیر مجید فخری معاون وزیر دفاع و رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ، دکتر محمدرضا حافظ نیا استاد جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک دانشگاه تربیت مدرس، دکتر کاویانی راد دبیر علمی همایش، خانم دکتر ساسان پور دبیر اجرایی همایش، اعضای هیأت علمی دانشکده علوم جغرافیایی، دانشجویان علاقمند و... در تالار ابوریحان برگزار شد.
در گستره علوم جغرافیای، کشورداری درآمیختن و همراهکردن مفاهیم بنیادی سرزمین، ملت و حکومت در جایگاه بنیادهای کشور به ‌شیوه‌ای است که به پایداری سرزمین، تعالی و رضایت همگانی و کارایی حکومت، امیدواری ملت و بقا و پایداری کشور بینجامد. بر بنیاد چنین زمینه و زمانهای کشورداری نوعی راهبرد در حوزه پیشرفت، توسعه، ثبات، رفاه، قدرت و امنیت است که هدف آن فراهم‌سازی زمینههای تعالی انسانها، تأمین رضایت مردم و نیازهای دگرگون‌پذیر و پویای مادی و فَرامادی آنهاست. از اینرو، مسائل پیونددار با کشورداری نیازمند ژرف‌نگری‌های گسترده در حوزه اهداف، توانش‌ها و کاستی‌هاست.
همایش ملی کشورداری و پایداری سرزمین در ایران سده پانزدهم جدای از چنین زمینه و زمانه ای نیست. امروز، ایران در آغازین سالهای سده پانزدهم قرار دارد. طی سده گذشته، کشور درگیر گونه‌های مختلفی از بحران بود که از یک سو ریشه در ادراک محیطی معارض با واقعیات جغرافیایی در مقیاس داخلی و از دیگر سو ریشه در رخدادها و دگرگونی‌های منطقه ای و جهانی داشتند. از دیدگاه زیست ‌محیطی رهاورد پویش‌های توسعه‌ای سده گذشته تخریب و نابودی بنیادهای زیستی و محیط زیست کشور بود که ژرفا و گستره آنها تا چندین دهه آینده رخدادها و تحولات کشور را در بر خواهند گرفت. این در حالی است که کلان‌روندهای داخلی نیز امروزه به گسترش فزاینده بحران‌های یاد شده دامن می‌زنند و کوشش و گام عملی که به بازایستادن روندهای ویرانگر محیط‌زیست کشور بینجامد دیده نمی‌شود. از این رو، برخاسته از هم‌افزایی تهدیدهای جهانی و ملی پیوندار با محیط زیست، بنیادهای زیستی و محیط زیست کشور بیش از گذشته درگیر فروسایی و فرسایش خواهند بود و در جایگاه کلان ترین تهدید بقای ملی زیست ، زیستگاه شهروندان را به چالش خواهند کشید و به جابه‌جایی‌های چند ده میلیونی به‌ویژه در حوضه آبریز مرکزی و خاور کشور خواهند انجامید که نخستین بازتاب فضایی آن گسترش حاشیه‌نشینی و فزایندگی ناهنجاری‌های اجتماعی و افزایش هزینه‌های سیاسی، امنیتی و انتظامی حاکمیت خواهد بود. 
دغدغه های یاد شده تقریبا طی سه ده گذشته بارها از سوی کارشناسان هشدار داده شده است. بر بنیاد چنین وضعیتی دانشکده علوم جغرافیای دانشگاه خوارزمی در تعامل و همفکری با پژوهشکده مطالعات راهبردی و بهره گیری از مشاوره با دیگر سازمانها و نهادهای دست اندرکار مسئله،  زمینه برگزاری نخستین همایش ملی کشورداری و پایداری سرزمین را فراهم نمود. طی این مدت با توجه به تازگی و تخصصی بودن عنوان نزدیک به ۷۶ مقاله دریافت که از این تعداد ۵۰ مقاله پذیرفته شد و از آن میان۱۸ مورد در روز همایش ارائه و در قالب افتتاحیه با حضور دکتر امیر مجید فخری معاون وزیر دفاع و رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و دکتر محمدرضا حافظ نیا استاد جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک دانشگاه تربیت مدرس، سه پنل و  سه سخنرانی علمی در قالب محورهای پایداری آب و محیط زیست، حکمرانی آب و امنیت غذایی ایران در سپهر ملی، اصول راهنمای کشورداری معطوف به تکوین جامعه پایدار، پایش و رصد سرزمین به عنوان ابزاری قدرتمند برای  مدیریت هوشمندانه سرزمین و کشورداری، واکاوی شاخص‌های حکمروایی مطلوب و اصول کشورداری جهت ایجاد و توسعه شهرهای هوشمند در ایران، آسیب‌شناسی نظام  تقسیمات کشوری ایران از منظر اصول کشورداری و ارائه الگوی بهینه، لزوم پایبندی به تعهدات توافقنامه پاریس ۲۰۱۵ درباره تغییرات آب و هوایی، هم‌بَست اقلیم، آب، انرژی، غذا و چالش‌های اجرا در کشورداری، بررسی شاخص ها و مولفه های الگوی حکمرانی اسلامی در مدیریت شهری تهران، مفهوم سازی جدید " کشورداری جغرافیایی و پایش زمانی مکانی تغییرات پلایای دریاچه نمک بر امنیت زیست محیطی و پایداری مناطق پیرامونی"  ارائه شدند. در پایان همایش و در قالب گزارش کنگره و قرائت بیانیه راهکارهای برخاسته از مقالات دریافت شده انعکاس یافت و به زودی نیز در اختیار سازمانها و نهادهای دست اندرکار امر کشور قرار خواد گرفت.

 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت روابط عمومی:
http://khu.ac.ir/find-21.6429.70603.fa.html
برگشت به اصل مطلب