مدیریت روابط عمومی-  اخبار و رویدادها
برگزاری جلسه هم‌اندیشی و تعامل با مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/6/22 | 
جلسه هم‌­اندیشی و تعامل بین دانشگاه خوارزمی و مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران روز یکشنبه ۱۹ شهریور با حضور روسا، معاونین و مدیران دو مجموعه به میزبانی دانشگاه خوارزمی  برگزار شد.
در این جلسه آقایان دکترحسن بیگی ریاست دانشگاه، دکتر دلنواز معاون پژوهش و فناوری ، دکتر ناطقی مشاور رئیس و مدیر حوزه ریاست ، دکتر نوری رئیس مرکز رشد و توسعه واحدهای فناور، دکتر همامی عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی، دکتر آرام معاون مطالعات مدیریت، اقتصاد و امور اجتماعی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، دکتر ابیانه معاون مالی و پشتیبانی مرکز، دکتر بصیری معاون مطالعات شهرسازی، خدمات شهری و امور بحران مرکز حضور داشتند و به بیان ظرفیت‌ها و توانمندی‌های حوزه‌های مختلف و بررسی شیوه‌های گسترش همکاری بین دو مجموعه پرداختند.
در این جلسه که پیرو جلسات قبلی با مرکز و در راستای ماموریت محول شده به دانشگاه از سوی وزارت کشور برگزار شد ، ابتدا آقای دکتر حسن بیگی ریاست دانشگاه، ضمن معرفی ظرفیتها و پتانسیل دانشگاه بر اهمیت موضوع ماموریت گرایی و تاثیر آن بر جامعه و دانشگاه تاکید نمود.
 در ادامه دکتر امیری مدیر مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه، درخصوص فعالیت‌های صورت گرفته با همکاری مرکز در طول ۶ ماه گذشته در حوزه  ماموریت گرایی و همچنین برنامه‌های آتی از جمله طرح شهید دکتر بهشتی توضیحاتی ارائه داد.
سپس آقای دکتر رفیعی آتانی، رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران بر اهمیت پروژه‌های پژوهشی و عملیاتی در سطوح مختلف و همچنین ظرفیت بالای مرکز در استفاده از توانمندی همه گروه‌ها و رشته‌های موجود در دانشگاه تاکید کرد.
ضمنا مقرر شد جلسات در سطوح کارشناسی و به منظور عملیاتی نمودن برنامه‌های مورد توافق طرفین به صورت مستمر ادامه یابد.


نشانی مطلب در وبگاه مدیریت روابط عمومی:
http://khu.ac.ir/find-21.6429.69627.fa.html
برگشت به اصل مطلب