مدیریت روابط عمومی-  اخبار و رویدادها
جلسه ارائه گزارش عملکرد معاونت دانشجویی فرهنگی و معارفه مدیران با سرپرست دانشگاه جلسه ارائه گزارش عملکرد معاونت دانشجویی فرهنگی و معارفه مدیران با سرپرست دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/4/31 | 
جلسه ارائه گزارش عملکرد و اقدامات برجسته و مهم معاونت دانشجویی فرهنگی و معاونت اداری مالی و توسعه منابع و همچنین معارفه مدیران با سرپرست دانشگاه دکتر حبیبی

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت روابط عمومی:
http://khu.ac.ir/find-21.6429.52628.fa.html
برگشت به اصل مطلب