مدیریت روابط عمومی-  اخبار و رویدادها
شورای دانشگاه با حضورنمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد شورای دانشگاه با حضورنمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/4/10 | 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه چهارشنبه 6 تیر97 جلسه شورای دانشگاه با حضورنمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در دانشگاه خوارزمی برگزار شد.
در این جلسه دکترحمید امیدوار، معاون هماهنگی و اجرایی سازی ستاد راهبردی نقشه جامعه علمی کشور در خصوص بهره برداری از سند جامع علمی کشور مطالبی را ارائه کرد آنگاه اعضاء شورای دانشگاه هر کدام نقطه نظرات خود را درباره الزامات اجرای شدن برنامه های راهبردی و کلان طی سند مذکور ارائه کردند.همچنین رؤسای دانشکده های علوم پایه درباره ضرورت توجه ویژه به رشد و توسعه علوم پایه تاٌکید کردند.


 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت روابط عمومی:
http://khu.ac.ir/find-21.6429.52405.fa.html
برگشت به اصل مطلب