میز خدمت و پاسخگویی معاونت دانشجویی

 | تاریخ ارسال: 1399/1/26 | 
 میز خدمت و پاسخگویی معاونت دانشجویی تهران
 
شماره تماس کارشناس پاسخگو واحد ارائه دهنده خدمات ردیف
موبایل:۰۹۱۲۵۱۵۸۶۱۵
تلفن ثابت:۸۸۸۹۰۱۰۵
سرکار خانم حیدری مرکز مشاوره ۱
۰۹۰۱۳۹۰۹۰۴۴ سرکار خانم مریم دژوان واحد تربیت بدنی ۲
موبایل:۰۹۱۹۲۲۷۳۰۵۰
تلفن ثابت:۸۶۰۷۲۷۸۶
آقای یوسف سخاوت حوزه مدیریت دانشجویی ۳
موبایل:۰۹۱۲۷۱۴۶۰۰۲
تلفن ثابت:۸۱۵۸۴۴۳۰
سرکار خانم شهین سیاه کالی مرادی (واحد خواهران) واحد خوابگاه ۴
موبایل:۰۹۱۲۶۲۳۶۹۵۸
تلفن ثابت:۸۱۵۸۴۴۸۰
سرکار خانم فرشته عباسی (واحد برادران)

تلفن ثابت:۸۶۰۷۰۹۰۴
داخلی:۴۴۴۸
سرکار خانم آزاده اکبری کمیسیون موارد خاص ۵
موبایل:۰۹۱۲۸۵۹۶۹۱۰ سرکار خانم شهربانو موسوی کمیته انضباطی ۶
موبایل:۰۹۱۲۵۰۲۷۵۵۹
تلفن ثابت:۸۸۸۲۹۲۰۴
سرکار خانم فرزانه نظرزاده رفاه دانشجویان ۷
موبایل:۰۹۱۲۴۲۶۳۴۶۰
تلقن ثابت:۸۶۰۷۲۷۴۶
جناب آقای حمید یحیی پور اداره تغذیه ۸
موبایل:۰۹۱۹۷۶۱۷۸۷۰
تلفن ثابت:۰۲۱۸۱۵۸۴۴۷۹
جناب آقای هادی نیکی امور IT ۹
در صورت نیاز می توانید با جناب آقای دکتر داود قربانی مدیردانشجویی به شماره تماس ۰۹۱۲۵۹۸۷۱۶۷ ارتباط برقرار نمایید.

میز خدمت و پاسخگویی معاونت دانشجویی پردیس کرج
ردیف واحد ارائه دهنده خدمات کارشناس پاسخگو شماره ثابت شماره موبایل
۱ دفتر معاونت دانشجویی مریم مجلسی ۳۴۵۵۰۷۰۲-۰۲۶  
۲ دفتر مدیریت دانشجویی فاطمه جعفری
منصور ستاری
۳۴۵۲۲۹۰۱-۰۲۶ ۰۹۳۶۶۹۴۳۴۷۸
۰۹۱۲۵۶۰۳۱۴۱
۳ اداره تغذیه فردین امیرخانی
عالیه پرند
۳۴۵۳۰۶۴۵-۰۲۶ ۰۹۱۲۳۶۳۴۳۹۵
۰۹۰۳۸۲۲۹۹۱۴
۴ اداره رفاه دانشجویان علیجان نوروزی مقدم
علی اکبری چلارسی
افسر ابوالقاضی
فاطمه فارسی
راحله خادمیانپور
فریبا وهاب زاده
حسن ناصری
داخلی  ۲۲۳۰
داخلی   ۲۲۳۰
 
۳۴۵۲۰۶۳-۰۲۶
۰۹۱۲۴۶۱۵۰۶۸
۰۹۱۲۴۶۱۲۰۴۲
۰۹۱۲۰۶۹۲۸۴۵
۰۹۳۵۰۶۶۱۴۹۱
۰۹۳۹۱۸۰۶۱۰۰
۰۹۱۲۷۱۸۳۸۹۶
۰۹۳۹۶۰۱۳۹۸۷
۵ دفتر اداره امورخوابگاهها آزاد آهنگران
فریبا بیاتی
۳۴۵۱۱۰۰۹-۰۲۶
 
۰۹۳۶۰۰۵۵۷۴۶
۰۹۳۵۳۵۸۷۶۵۰
۶ سرپرست خوابگاه برادران احمد علی رحمتی ۳۴۵۱۷۸۲۳-۰۲۶ ۰۹۳۵۳۸۳۰۹۴۵
۷ سرپرست خوابگاه خواهران فهیمه نائیجی
شهناز علیپور
۳۴۵۱۳۰۰۶-۰۲۶ ۰۹۱۲۶۰۳۸۴۸۷
۰۹۱۲۶۶۵۳۲۹۳
۸ دفتر مرکز مشاوره معصومه یوسفی ۳۴۵۲۳۳۳۵-۰۲۶ ۰۹۳۳۸۱۷۰۵۳۳
۹   معصومه یکله
مریم فردوسی
زهرا رحمانی خواه
داخلی ۲۳۸۴
۳۴۵۱۳۴۷۹-۰۲۶
۰۹۱۲۲۹۸۲۹۳۰
۰۹۲۹۵۰۰۹۶۳
۰۹۳۵۲۸۵۳۲۸۵
 
۱۰ تربیت بدنی فرشید کاظمی
 
۳۴۵۱۷۴۴۰-۰۲۶ ۰۹۳۳۶۸۳۹۵۰۷
۱۱ مرکز بهداشت و درمان فریده رحمانی ۳۴۵۱۱۲۴۹ ۰۹۳۹۴۶۵۵۱۰۹
۱۲ کمیته انضباطی مرتضی محمدنیا ۳۴۵۱۰۰۱۰-۰۲۶ ۰۹۱۲۶۶۳۳۶۸۸
۱۳ امور IT بهمن عسگری داخلی ۲۶۵۰ ۰۹۱۲۷۱۳۱۰۵۴
 CAPTCHA
دفعات مشاهده: 3915 بار   |   دفعات چاپ: 306 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر