میز خدمت و پاسخگویی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 | تاریخ ارسال: 1399/1/23 | 
میز خدمت پست الکترونیک شماره تلفن    
تهران- دفتر دانشکده Mina_ranjbaar.1968gmail.com 02186072789 مینا رنجبر احدی 1
تهران- آموزش دانشکده Sheikhhasanimyahoo.com 02181582253 مریم شیخ حسنی 2
تهران- امور پژوهشی khakizadehngmail.com 02186072701 ناهید خاکی زاده 3
تهران- گروه های جامعه شناسی و زبان عربی Sh.mostafavi47gmail.com 02186070778 شکوفه میرمصطفوی 4
تهران- گروه تاریخ zahraahmadzade4949gmail.com 02186072697 زهرا احمدزاده 5
تهران- زبان فارسی و زبان انگلیسی   02186072740 زهرا غلامی ثانی 6
تهران- کتابخانه   02181582282 زینب ملک لو 7
تهران- مجله مسائل اجتماعی ایران Social.problems.irangmail.com 02128423703 مهری سادات آرامی 8
کرج- دفتر دانشکده hassanaghaee48gmail.com 02634530341 حسن آقایی کلیشمی 9
کرج- آموزش دانشکده و گروه زبان انگلیسی Marymelika1396gmail.com 09356125755 سیده مریم حسینی 10
کرج- تحصیلات تکمیلی Spring201252rocket mail.com 02128424733 لیلا موسوی سعادتلو 11
کرج- گروه زبان فارسی nayereazad1344gmail.com 02128429373 نیره سلمانزاده آزاد 12
کرج- گروه تاریخ Grouhtarikhgmail.com 02128425332 سیده اعظم هاشمی 13
کرج- گروه معارف S.dehghan.bgmail.com 02128425781 خدیجه امیر 14
کرج- گروه جامعه شناسی royarazavi539gmail.com 02128422389 رویاسادات رضوی 15
کرج- گروه فلسفه و علوم قران و حدیث din.o.falsafegmail.com 02128424133 مریم سرمدی 16
کرج- سایت دانشکده f.alipour684yahoo.com 02128425451 فاضل علی پور 17CAPTCHA
دفعات مشاهده: 6356 بار   |   دفعات چاپ: 372 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر