میز خدمت و پاسخگویی معاونت پژوهشی دانشگاه میز خدمت و پاسخگویی معاونت پژوهشی دانشگاه

 | تاریخ ارسال: 1399/1/23 | 
شماره های تماس حوزه معاونت پژوهش و فناوری در شرایط فعلی در ساعات اداری
ردیف موضوع نام خانوادگی شماره تماس مسئولیت خدمت مورد نظر روش اول روش دوم روش سوم پست الکترونیکی  
۱ حوزه معاونت آقای دکتر شنبه زاده ۹۸۹۳۳۹۲۱۷۸۲۴ معاون پژوهش و فناوری پیگیری خدمات حوزه پژوهش و فناوری  واتساپ پیامک پست الکترونیکی shanbehzadehgmail.com  
۲ معاون پژوهش و فناوری آقای دکتر شنبه زاده ۹۸۹۱۲۱۴۸۴۱۷۷ معاون پژوهش و فناوری پیگیری خدمات حوزه پژوهش و فناوری واتساپ پیامک پست الکترونیکی jamshidkhu.ac.ir  
۳ دفتر معاونت پژوهشی در تهران خانم علیزاده شماره دفتر در تهران ۸۶۰۷۰۷۷۹-۰۲۱ دایورت شده به شماره تماس مسئول دفتر خانم علیزاده  مسئول دفتر معاون پژوهش و فناوری تهران اطلاعات گرفتن در خصوص تماس با افراد یا خدمات تماس در ساعت اداری ارسال پیامک به شماره ۹۸۹۳۳۹۲۱۷۸۲۴ پست الکترونیکی alizadeh.atrisagmail.com  
۴ دفتر معاونت پژوهشی در کرج خانم والی نژاد شماره دفتر در کرج ۳۴۵۷۵۰۱۷ -۰۲۶ دایورت شده به شماره تماس مسئول دفتر خانم والی نژاد مسئول دفتر معاون پژوهش و فناوری کرج اطلاعات گرفتن در خصوص تماس با افراد یا خدمات تماس در ساعت اداری ارسال پیامک به شماره ۹۸۹۳۳۹۲۱۷۸۲۴ پست الکترونیکی shima.valinezhad۶۲gmail.com  
  دفتر معاونت پژوهشی در کرج خانم والی نژاد ۰۹۰۱۹۵۶۳۶۹۱ مسئول دفتر معاون پژوهش و فناوری کرج اطلاعات گرفتن در خصوص تماس با افراد یا خدمات  واتساپ پیامک پست الکترونیکی shima.valinezhad۶۲gmail.com  
۵ مدیر پژوهش آقای دکتر کلباسی ۰۹۱۲۶۹۵۸۲۱۲ مدیر پژوهش اطلاعات گرفتن در خصوص تماس با افراد یا خدمات واتساپ پیامک پست الکترونیکی rkalbasigmail.com  
۶ مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات خانم دکتر میرطاهری   مدیر مرکز فاوا کلیه فعالیت های مرتبط با مرکز فاوا          
۷ اداره ارتباطات علمی خانم مسگری ۰۹۱۰۱۶۶۶۱۲۵ رئیس ارتباطات علمی اطلاعات گرفتن در خصوص آیین نامه ها و خدمات حوزه پژوهش و فناوری، جلسات و مصوبات حوزه پژوهش و فناوری آمار و اطلاعات مرتبط واتساپ پیامک پست الکترونیکی mesgarikhu.ac.ir  
۸  کارشناس گرنت و امور پژوهشکده ها آقای میکاییلی ۰۹۱۲۶۸۹۷۳۰۸   گرنت اعضای هیات علمی واتساپ پیامک پست الکترونیکی mikaeli۲۵۳aligmail.com  
۹ کارشناس گرنت خانم عسگری ۰۹۰۲۵۲۰۰۲۷۱   گرنت اعضای هیات علمی و دانشجویی واتساپ پیامک پست الکترونیکی asgari.zkhu.ac.ir  
۱۰ کارشناس گلستان و امور پرتال خانم معصومی ۰۹۰۳۴۵۳۰۴۶۹     واتساپ پیامک پست الکترونیکی masoumikhu.ac.ir  
۱۱ کارشناس فرصت مطالعاتی سفرهای علمی آقای شاکر ۰۹۱۲۷۱۷۲۴۰۵   فرصت های مطالعاتی کوتاه مدت و بلند مدت و همایش های داخلی و بین المللی واتساپ پیامک پست الکترونیکی z.shakeriyahoo.com  
۱۲ کارشناس امور مالی آقای بهادرخانی ۰۹۳۹۸۴۳۲۲۸۳     واتساپ پیامک پست الکترونیکی    
۱۳ مدیر مرکز ارتباط با صنعت و جامعه آقای دکتر شیدایی ۰۹۳۰۴۹۷۰۴۵۰ مدیر ارتباط صنعت و جامعه کلیه فعالیت های ارتباط صنعت و جامعه و قراردادهای دانشگاه با صنعت و جامعه واتساپ پیامک پست الکترونیکی mohsen.sheydaeigmail.com  
۱۴ مدیر مرکز رشد آقای دکتر لواسانی   مدیر مرکز رشد پاسخگویی مطالب کتابخانه و مرکز اسناد واتساپ پیامک پست الکترونیکی lavasanikhu.ac.ir  
۱۵ کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد در تهران خانم مرادی شماره دفتر در تهران ۸۶۰۷۰۷۸۸-۰۲۱ دایورت شده به شماره تماس مسئول دفتر خانم مرادی  ۰۹۱۹۶۰۲۰۷۸۹ کارشناس کتابخانه و مرکز اسناد تهران پاسخگویی مطالب کتابخانه و مرکز اسناد  واتساپ پیامک پست الکترونیکی majid.fesharigmail.com- moradifarkhu.ac.ir  
۱۶ کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد در کرج آقای بهنام شماره دفتر در کرج۳۴۵۱۱۵۱۰ -۰۲۶ دایورت شده به شماره تماس معاون کتابخانه و مرکز اسناد آقای بهنام ۰۹۱۲۲۶۲۰۶۶۳ معاون کتابخانه و مرکز اسناد کرج پاسخگویی مطالب کتابخانه و مرکز اسناد  واتساپ پیامک پست الکترونیکی behnam۲۸۳۲gmail.com  
۱۷ مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات                  
۱۸ اداره انتشارات                  
 
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 7036 بار   |   دفعات چاپ: 391 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر