دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه (نوبت دوم) ​دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)

 | تاریخ ارسال: 1397/3/22 | 
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)
شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه خوارزمی ( تربیت معلم)
(شماره ثبت 74952 شناسه ملی10101198443 )

 
         بدینوسیله از کلیه اعضای محترم دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوماین شرکت تعاونی اعتبارکه راس ساعت  10 صبح  روز چهارشنبه  مورخ 1397/04/06 در سالن ابوریحان واقع در ساختمان مرکزی، ساختمان جغرافیا دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم) در تهران تشکیل می شود حضور بهم رسانند.
یادآوری می شود:
در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد ، می تواند حق حضور واعمال رای از سوی خود را ( با تکمیل فرم مربوطه در دفتر تعاونی) به نماینده تام الاختیار خود واگذار نماید.
 
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس و حسابرس در خصوص عملکرد سال مالی 1396
2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره  ترازنامه و حساب سودو زیان و تقسیم سود و ذخائر و پاداش
3- تصویب تغییرات سهام و سرمایه و تعداد اعضاء
4- اتخاذ تصمیم در خصوص عضو گیری، افزایش سهام و سرمایه و و ارزیابی ارزش یک سهم
5- تعیین خط مشی و برنامه تعاونی،تصویب بودجه جاری و حقوق و مزایا، انتخاب حسابرس برای سال 1397
6- تصویب مقررات و دستورالعمل و آئین نامه ها داخلی تعاونی و تفویض اختیار به هیات مدیره
7- انتخاب هیات مدیره و بازرسCAPTCHA

دفعات مشاهده: 8323 بار   |   دفعات چاپ: 812 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر