منو های اصلی
Skip to Content

پیام شادباش به استادان گرانمایه

درجلسه‌ی هیات ممیزه‌ی دانشگاه خوارزمی در روز سه‌شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶، چهار تن از استادان بدین شرح، ارتقای رتبه‌ی علمی یافتند:
 
دکتر ابوالفضل میرزازاده 
دانشکده‌ی فنی و مهندسی
ارتقاء به رتبه‌ی استادی 
 
دکتر حمید رجبی
دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی 
ارتقاء به رتبه‌ی استادی
 
دکتر میرمحسن پدرام 
دانشکده‌ی فنی و مهندسی
ارتقاء به رتبه‌ی دانشیاری 
 
دکتر فرزانه ساسانپور 
دانشکده‌ی علوم جغرافیایی
ارتقاء به رتبه‌ی دانشیاری 
 
این توفیق ارزنده و افتخارآفرین را به همکاران گرانقدرمان شادباش می‌گوییم و برایشان آرزوی توفیق روزافزون و سلامت و سعادت داریم.