منو های اصلی
Skip to Content

همایش تحولات صنعت ساختمان، چالشها و فرصت‌های پیش روی مهندسان برگزار شد


به گزارش روابط عمومی دانشگاه، همایش تحولات صنعت ساختمان، چالشها و فرصتهای پیشروی مهندسین روز پنجشنبه 14 دی ماه 1396 با محور اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال در صنعت ساختمان با سخنرانی آقایان دکتر نوری مدیر مرکز آموزش های آزاد دانشگاه خوارزمی، دکتر ملکی تحلیلگر ارشد اقتصادی بازار مسکن، دکتر لطیف پنداریان مشاور اجرایی شهردار منطقه 22، دکتر علیرضا کریم مدیرعامل مهندسین مشاور بارادکاما، دکتر هومن ابن الشریعه مدیر آکادمی کسب و کار بارادکاما در سالن ابوریحان دانشگاه در تهران برگزار ش

از موضوعات مطرح شده در این همایش میتوان به تحولات بازار صنعت ساختمان در تهران و شهرهای مختلف ایران در طول سالهای اخیر، تأثیرات برجام در این حوزه، عوامل تأثیرگذار و چالشها و فرصتهای پیشروی مهندسین در بازار صنعت ساختمان اشاره کرد
ارایه ی راه حلهای پیشنهادی در این حوزه، اشتراک گذاشتن هرچه بیشتر راه حلهای نوین و فرصتهای شغلی جدید در بازار صنعت ساختمان، استفاده بهینه از چالشهای پیشروی مهندسین در بازار صنعت ساختمان، بخش دیگری از این همایش بود

شایان ذکر است همایش تحولات صنعت ساختمان، چالشها و فرصتهای پیشروی مهندسین با هدف داشتن مهندسان خلاق و توانمند در جامعه برای ایجاد بازاری فعال و پردرآمد در صنعت ساختمان؛ طراحی شد که مورد استقبال مهندسان معمار و عمران قرار گرفت

این همایش توسط مرکز آموزش های آزاد دانشگاه خوارزمی و مهندسین مشاور بارادکاما برگزار شد.