منو های اصلی
Skip to Content

هر ایرانی یک درخت "به مناسبت هفته ی منابع طبیعی و روز درختکاری"

«هر ایرانی یک درخت»
به مناسبت هفته ی منابع طبیعی و روز درختکاری
آیین کاشت نهال ساعت 10:30 روز دوشنبه 94/12/17 با حضور هیأت رئیسه ی محترم در ضلع شمال غرب دانشگاه برگزار خواهد شد.حضور در این جمع صمیمی و برنامه ی ارزشمند، گامی کوچک برای گسترش فضای سبز و یاری به پاکسازی هوای شهر ماست.
* وسیله ی رفت و برگشت، مقابل ساختمان اداری مهیاست.