منو های اصلی
Skip to Content

نشست علمی تحولات حقوقی بازار پول و سرمایه برگزار شد

 

     

 

به گزارش روابط عمومی، به همت معاونت پژوهشی و گروه حقوق خصوصی دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی، «نشست علمی تحولات حقوقی بازار پول و سرمایه» با حضور جمعی از استادان و دانشجویان دانشگاه روز یکشنبه 8/12/1395 برگزار شد. در این جلسه دکتر امین جعفری عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در باره ی تحول نظام بانکی در قانون جدید بانکداری بدون ربا به ایراد سخن پرداخت. ایشان پس از ارائه ی تاریخچه ای از اصلاح قانون مربوط به حوزه ی بانکداری، ضمن تشریح مزایای متن پیشنهادی که منطبق با استانداردهای موضوعه ی بازل بود، از حذف برخی موضوعات از جمله اصول حاکمیت شرکتی در نسخه های نهایی اظهار تعجب کرده و بر ضرورت بازگشت مفاد آن به پیش نویس های ارائه شده تاکید و  با تشریح برخی زوایای پیش نویس ارائه شده توسط دولت با محوریت پوشش ریسک های فعالیت بانکی و پیش نویس ارائه شده توسط مجلس با محوریت دغدغه های شرعی، به برخی از موضوعات مبتلا به در این عرصه اشاره کرد.

در ادامه آقای دکتر شهیدی عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی سخنرانی خود را با عنوان قانون تجارت در پرتو قانون بازار اوراق بهادار شروع کرد. ایشان با ارائه ی گزارش تطبیقی از مفاد لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 با قوانین و مقررات حوزه ی بازار سرمایه، از جمله قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384، قانون توسعه ی ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب 1388 و قانون رفع موانع تولید و سایر مقررات مرتبط و نیز تعیین رابطه ی ناسخ و منسوخی و عموم و خصوص این مصوبات، به تشریح برخی الزامات که قوانین لاحق بر قانون تجارت تحمیل کرده بود، پرداخت . وی گفت: از جمله این موارد می توان به اضافه شدن نقش نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار در تاسیس و افزایش سرمایه ی شرکت های سهامی عام، پوشش ریسک عدم تشکیل شرکت یا عدم تحقق افزایش سرمایه ی شرکت های سهامی با حضور نهاد تعهد پذیره نویسی، الزامات افشای اطلاعات و صورتهای مالی و جرم انگاری تخطی از آن، ضرورت احراز صلاحیت حرفه ای مدیران، جواز خرید سهام شرکت توسط ناشر، شناسایی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، تاسیس شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به عنوان مرجع ثبت مالکیت و تسویه وجوه بازار سرمایه، شناسایی تشکل های خودانتظام، شخصیت حقوقی صندوق های سرمایه گذاری هم عرض با شرکتها و موسسات غیرتجاری، ابزارهای مالی جدید و جرائم و تخلفات حوزه ی بازار سرمایه اشاره کرد.

در پایان این نشست استادان به پرسش های دانشجویان و حاضران پاسخ دادند .