منو های اصلی
Skip to Content

نشست خبری دومین همایش جامعه و تعلیم و تربیت

 

به گزارش روابط عمومی، نشست خبری «دومین همایش جامعه و تعلیم و تربیت» با حضور دکتر محمدنقی فراهانی دبیر علمی و دکتر آیت سعادت طلب دبیر اجرایی همایش با حضور خبرنگاران ساعت 10 صبح روز سه شنبه 19/11/95 در مؤسسه­ ی تحقیقات تربیتی، روانشناختی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد.

ابتدا دکتر فراهانی تاریخچه ای از مؤسسه ی تحقیقات تربیتی، روانشناختی و اجتماعی دانشگاه مطرح کرد و با اشاره به اولین همایش جامعه و تعلیم و تربیت که در سال 93  در خصوص نقد و بررسی آثار شادروان دکتر علی شریعتمداری برگزار شد، افزود: شورای سیاستگذاری با شاخص و معیارهای خاص خود، با بررسی آثار و نظریه های  20 کاندیدای اندیشمند در حوزه ی علوم انسانی و اجتماعی، نقد و بررسی آثار و اندیشه های دکتر خسرو باقری استاد محترم دانشگاه تهران را در دومین همایش جامعه و تعلیم و تربیت انتخاب نمودند.

دبیر علمی همایش گفت: دومین همایش تعلیم و تربیت روز سه شنبه 26/11/95 در تالار هفده شهریور دانشگاه به مدت یک روز با حضور دکتر ضیاء هاشمی، معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم و دکتر دانش آشتیانی وزیر آموزش و پروش و صاحب نظران این رشته برگزار می شود.

دکتر فراهانی اهداف دومین همایش ملی جامعه و تعلیم و تربیت را به شرح ذیل اعلام نمود:

·         تبادل اطلاعات علمی و پژوهشی راجع به ارتباط جامعه و تعلیم و تربیت در سطح ملی

·         بررسی فلسفه ی تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی ایران

·         بررسی نظریه ی علم دینی در تعلیم و تربیت

·         بررسی ارتباط بین فلسفه تعلیم و تربیت و فلسفه ی روانشناسی

·         بررسی راه های آموزش فلسفه به کودکان

·         ارائه ی آخرین یافته های علمی و پژوهشی در سطح ملی

·         ارتقای سطح آگاهی تعلیم و تربیت جامعه ی آموزش و پرورش کشور

·         تبادل اطلاعات علمی در زمینه ی ارتباط جامعه و تعلیم و تربیت

·         بررسی مسائل تعلیم و تربیت در سطح ملی

 

دبیر علمی همایش افزود: بررسی آراء و اندیشه های دکتر خسرو باقری در کمیته ی علمی در پنج زمینه مورد توجه است و در قالب  سه میزگرد با حضور نقادان با عناوینی به شرح ذیل در بخش صبح همایش برگزار می شود: میزگرد اول: نظریه ی علم دینی با تأکید بر فلسفه ی روانشناسی، میزگرد دوم: فلسفه ی تعلیم و تربیت اسلامی با تأکید بر فلسفه ی تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی ایران، میزگرد سوم: فلسفه ی تعلیم و تربیت با تأکید بر فلسفه برای کودکان.

دکتر سعادت طلب دبیر اجرایی همایش نیز گفت: از 120 عنوان مقاله ی ارسالی به دبیرخانه ی همایش، حدود 80 مقاله پذیرفته شده که در قالب کتاب به شرکت کنندگان در همایش اهدا می شود.