منو های اصلی
Skip to Content

معرفی کتاب مطالعات تطبیقی مدیریت تعمیر و نگهداری معابر شهری

 
 
کتاب مطالعات تطبیقی مدیریت تعمیر و نگهداری معابر شهری
 تالیف آقای دکتر صالح شریف طهرانی 
 
کتاب حاضر، بر چگونگی راه اندازی و عملکرد سامانه‌های مدیریت روسازی تکیه دارد و حاصل بررسی گسترده‌ی تجربه‌های کشورهای پیشرفته در زمینه‌ی مدیریت روسازی و بررسی وضعیت فعلی کشور ایران در این زمینه است.
 
اطلاعات ارائه شده در این کتاب شامل معرفی سامانه‌ی مدیریت روسازی، شاخص‌های مورد استفاده در این سامانه، تجهیزات مورد نیاز برای برداشت داده‌ها، نرم افزارهای مدیریت روسازی، هزینه‌ها و منافع راه اندازی سامانه مدیریت روسازی، ارزیابی اقتصادی، وضعیت مدیریت روسازی در برخی شهرهای موفق جهان، خرابی های عمده‌ی روسازی های ایران، مدیریت روسازی در شهرداری‌ها و وزارت راه، مسکن و شهرسازی ایران و ارائه‌ی شیوه‌نامه‌ی راه‌اندازی سامانه‌ی مدیریت روسازی برای معابر شهری ایران است.
 
این کتاب برای متخصصان روسازی، استادان و دانشجویان شاخه های مختلف مهندسی عمران به ویژه راه و ترابری می‌تواند مفید باشد.
این کتاب در انتشارات فاطرنگار به چاپ رسیده است.