كرسي آزاد انديشي با عنوان " تبعات و پيامدهاي اعتياد و سوء مصرف مواد مخدر"

با توجه به انعقاد تفاهم نامه فيمابين دانشگاه و ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري روز دوشنبه 96/7/17 از ساعت 12:45 تا 14:45 كرسي آزاد انديشي با عنوان " تبعات و پيامدهاي اعتياد و سوء مصرف مواد مخدر در تالار الغدير دانشكده ادبيات پرديس كرج برگزارمی گردد. در اين كرسي دو تن از مسئولان ستاد مذكور و دو تن از اساتيد حوزه روانشناسي و جامعه شناسي دانشگاه به صورت پنل و پرسش و پاسخ دانشجويي حضور خواهند يافت.