منو های اصلی
Skip to Content

عرض شادباش به استادان فرزانه

 
 
به استادانی که اخیرا ارتقا یافته اند، صمیمانه شادباش می گوییم و برایشان آرزوی سلامت، بهروزی و توفیق بیشتر داریم:
 
دکتر مهدی زمانیان دانشکده ی فنی و مهندسی: ارتقاء به دانشیاری 
 دکتر رویا امجدی فر  دانشکده ی فنی و مهندسی: ارتقاء به دانشیاری 
 دکتر خسرو منطقی دانشکده ی علوم مالی: ارتقاء به دانشیاری 
 دکتر غلامرضا زباندان  دانشکده ی ریاضی: ارتقاء به دانشیاری 
 دکتر جعفر جهان پناه دانشکده ی فیزیک ارتقاء به استادی 
دکتر عظیم ضیائی حلیم جانی دانشکده ی شیمی: ارتقاء به دانشیاری 
دکتر غلامعلی فلاح دانشکده ی ادبیات و زبان ها: ارتقاء به استادی
 
 
روابط عمومی دانشگاه