نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرح وظایف روابط عمومی

شرح  وظایف روابط عمومی به شرح ذیل می باشد:

 1. برقراری ارتباط مستمر( مصاحبه، سخنرانی و .... ) با رسانه های گروهی و الکترونیکی به منظور انعکاس دیدگاه ها و تشریح فعالیت ها، برنامه ها و اقدامات دانشگاه.
 2. ایجاد ارتباط موثر بین دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی در واحدهای سازمانی ذیربط از طریق دریافت پیشنهادات، انتقادات و نظرات به منظور انعکاس به مقام مافوق و بالعکس.
 3. مطالعه و بررسی جراید، مطبوعات و نشریات چاپی و الکترونیکی در ارتباط با مسائل دانشگاه به ویژه آموزشی و پژوهشی به منظور گردآوری و اعلام اخبار و اطلاعات لازم در این زمینه به مسئولین دانشگاه و تهیه آرشیو.
 4. تهیه، تنظیم، اجرای طرحها و برنامه های اطلاع رسانی و تدوین گزارش عملکرد سالانه دانشگاه.
 5. برنامه ریزی و اداره ی امور کنفرانسها، سمینارها، برگزاری نمایشگاه های داخلی و همکاری در برگزاری نشست ها و گردهمایی های خارجی با دفتر روابط بین الملل و واحدهای ذیربط.
 6. تهیه و تنظیم کاتالوگ دانشگاه به زبانهای فارسی و خارجی با همکاری دفتر روابط بین الملل.
 7. برنامه ریزی به منظور انجام امور سمعی و بصری دانشگاه.
 8. همکاری با معاونت های آموزشی و تحصیلات تکمیلی و دانشجویی و فرهنگی به منظور برگزاری اردوهای دانشجویان جدید الورود.
 9. ترویج و اشاعه موضوعات و توانایی های کار آفرینی در جذب مخاطبین.
 10. توسعه روابط عمومی الکترونیک و استفاده از فنون و ابزارهای مدرن در حوزه روابط عمومی.
 11. افزایش کیفیت و پوشش اطلاع رسانی نشریه سيمای خوارزمی دانشگاه .
 12. تعمیق و توسعه ارتباطات مفید و مؤثر درون و برون دانشگاهی به منظور تأمین منافع مشترک.