منو های اصلی
Skip to Content

دکتر نبیونی، نماینده ی رئیس دانشگاه در راه اندازی مرکز شتاب دهنده ی تخصصی مهندسی بافت دانشگاه شد.

متن حکم:

 

آقای دکتر محمد نبیونی  

عضو محترم هیأت علمی دانشکدۀ علوم زیستی

 

با سلام و احترام

    ضمن سپاس از تلاش ها و پیگیری های ارزنده و دلسوزانۀ حضرتعالی، به موجب این حکم به عنوان  نمایندۀ اینجانب در راه اندازی مرکز شتاب دهندۀ تخصصی مهندسی بافت منصوب می شوید.

مقتضی است در خصوص موارد زیر، نهایت تلاش و پیگیری را مبذول دارید:

- گرفتن مجوزهای لازم از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

- تنظیم قراردادهای مربوط.

   برای شما و همکاران گرامی در این امر مهم و تاریخی، آرزوی توفیق روز افزون دارم.

 

محمدعلی سبحان اللهی

رئیس دانشگاه خوارزمی