منو های اصلی
Skip to Content

دومین همایش و نمایشگاه چالش های زیست محیطی استان البرز برگزار شد

 

 

 

به گزارش روابط عمومی«دومین همایش و نمایشگاه چالش های زیست محیطی استان البرز» روز یکشنبه 95/12/9 ساعت 8:30 با حضور مدیران و مسئولان استانی، آقایان نوری مدیر برنامه ریزی منابع آبی استان البرز، دکترحسین محمدی مدیرکل محیط زیست استان البرز، مهندس رسولی مدیر عاملNGO  حفاظت محیط زیست البرز، کرج، قزوین، گیلان و تهران، خانم دکتر رستچیان مدیر پیشین اداره ی آب و فاضلاب استان البرز، اعضای هیأت علمی دانشگاه و جمعی از دانشجویان در سالن شمارة 7 پردیس کرج برگزار شد.

در ابتدای مراسم خانم دکتر عریان رئیس دانشکده ی علوم زیستی ضمن عرض خیر مقدم به حاضران گفت: امروزه آلودگی محیط زیست از مهم ترین مسائل پیش رو و قابل تأمل است. ایشان افزود: متأسفانه خواسته یا ناخواسته همة ما در معرض این پدیده قرار خواهیم گرفت. وی در بخشی از سخنان خود به موضوع آلودگی دریای خزر توسط سرریز شدن پساب های کشاورزی و مسموم شدن ماهی ها اشاره کرد.

در ادامه آقای نوری مدیر برنامه ریزی منابع آبی استان البرز در سخنرانی خود به موضوع انتقال بین حوضه ای استان البرز و استان تهران اشاره کرد و حفاظت کمی و کیفی آب، کنترل چاه های غیرمجاز، نصب کنتور هوشمند، ممنوعیت توسعه ی سطح زیر کشت را از عوامل تأثیر گذار در تأمین منابع آبی استان البرز برشمرد.

سخنران بعدی مراسم آقای دکترحسین محمدی مدیرکل محیط زیست استان البرز بود که در باره ی موضوع رفت و آمد خودروها بین تهران و کرج مطالبی را مطرح کرد و گفت: از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر آلودگی هوای استان البرز، همین ترددهای فراوان است و اذعان داشت که لازم است برای کنترل این مسائل، تدابیری مدیریتی و اجرایی اندیشیده شود. در ادامه این همایش، نمایشگاهی با عنوان محیط زیست برگزار و با استقبال بازدیدکنندگان مواجه شد. شایان ذکر است که این همایش با تلاش دانشکدة علوم زیستی و گروه اتاق فکر استان البرز با محوریت «توسعه ی زیست محور استان البرز» برگزار شد.