منو های اصلی
Skip to Content

دوره نجات غريق درجه ۲ برگزار شد

 دوره نجات غريق درجه ۲ با همكاري هيئت نجات غريق استان البرز و مديريت تربيت بدني دانشگاه خوارزمي از تاريخ ۹۶/۳/۳ الي ۹۶/۳/۱۷ در استخر دانشگاه خوارزمي برگزار شد.

 

                                                                                              مدیریت تربیت بدنی

                                                                                               معاونت دانشجویی