خدمات عکاسی قابل توجه همکاران و دانشجویان در تهران

قابل توجه همکاران و دانشجویان دانشگاه خوارزمی درتهران

به استحضار می رساند با توجه به استقبال همکاران، خدمات عکاسی روز سه شنبه 10/12/95 از ساعت 9 صبح الی 15 ظهر تمدید گردید. همکارانی که تمایل به تهیه عکس پرسنلی دارند می توانتد در تاریخ تعیین شده به ساختمان جغرافیا طبقه دوم اتاق 206 مراجعه نمایند.

 

آموزش و امور رفاهی