منو های اصلی
Skip to Content

جلسه ی تودیع و معارفه ی رؤسای پیشین و فعلی کتابخانه ی مرکزی

درود و بدرود
 
جلسه ی تودیع و معارفه ی  رؤسای پیشین و فعلی کتابخانه ی مرکزی و مرکز اسناد برگزار شد
 
جلسه تودیع و معارفه روسای پیشین و جدید کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه  باحضور رئیس و معاونان و مدیران دانشگاه و کارکنان کتابخانه مرکزی روز دوشنبه 23/11/95 در حوزه ریاست دانشگاه در کرج برگزار شد.
 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر محمدعلی سبحان اللهی رئیس دانشگاه گفت:همه ما دانشگاهیان باید تلاش مضاعفی صورت دهیم تا دانشگاه به جایگاه اصلی  و شایسته ی خود برسد. یکی از بزرگترین دغدغه های دانشگاه، ارتقای رنگینگ است و هرکدام از بخش های دانشگاه در این امر نقش مهمی دارند. 
 
ایشان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات آقای دکتر منصوریان در دوران تصدی ریاست کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه،  از آقای دکتر داریوش علی محمدی در دوران تصدی ریاست کتابخانه، خواستار تحولی بایسته در ارئة خدمات مطلوب به دانشگاهیان شدند.
در پایان با اهدای لوح تقدیر از آقای دکتر منصوریان قدردانی شد.