منو های اصلی
Skip to Content

جلسه ی تودیع و معارفه ی روسای پیشین و جدید دانشکده ی حقوق

 
 
 
به گزارش روابط عمومی جلسه ی تودیع و معارفه ی روسای پیشین و جدید دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی با حضور رئیس و چند تن از معاونان و مدیران دانشگاه و اعضای محترم هیات علمی این دانشکده در روز سه شنبه ۱۹ بهمن در حوزه ی ریاست برگزار شد. 
در این نشست صمیمانه، رئیس دانشگاه و حاضران از زحمات دکتر غفور خوئینی سپاسگزاری و برای دکتر مهدی عباسی سرمدی آرزوی توفیق کردند.
رئیس دانشگاه ضمن تقدیر از توانمندی های علمی و پژوهشی استادان این دانشکده، بر ضرورت فعالیت علمی بیشتر بویژه در حوزه ی بین المللی و بین رشته ای تاکید کردند.