منو های اصلی
Skip to Content

تودیع و معارفه ی رؤسای پیشین و فعلی دانشکده ی فنی و مهندسی

درود و بدرود
 
جلسه ی تودیع و معارفه ی رؤسای پیشین و فعلی دانشکده ی فنی و مهندسی برگزار شد
 
جلسه تودیع و معارفه روسای پیشین و جدید دانشکده ی فنی و مهندسی باحضور رئیس، معاون آموزشی، چندتن از مدیران دانشگاه و اعضای محترم هیات علمی این دانشکده روز دوشنبه ۲۵ بهمن در حوزه ی ریاست دانشگاه در کرج برگزار شد.
 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر محمدعلی سبحان اللهی رئیس دانشگاه از اهمیت رشد و بالندگی و ارتقای رنگینگ دانشگاه و نقش مهم و تعیین کننده ی دانشکده ی فنی و مهندسی و توقعی که از آن می رود سخن گفت. 
 
ایشان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات آقای دکتر شنبه زاده در دوران تصدی ریاست دانشکده، از آقای دکتر معصومی، خواستار تحولی بایسته و ایجاد فضایی صمیمانه تر و پویاتر در این دانشکده شد.