منو های اصلی
Skip to Content

تودیع و معارفه در حوزه‌ی معاونت پژوهشی

 
 
مراسم تودیع و معارفه‌ی مدیران قبلی و جدید مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آقایان دکتر محمد نبیونی و دکتر سیدحسین حسينی لواسانی و همچنین تودیع و معارفه‌ی روسای قبلی و جدید آزمایشگاه مرکزی دانشگاه آقایان دکتر رضایی و دکتر کلباسی در روز شنبه ۲۰ خرداد در دفتر ریاست دانشگاه در پردیس کرج برگزار شد.