آیین گشایش دانشکده‌ی هنر و معماری دانشگاه خوارزمی

 
 
با حضور استادان، دانشجویان و مسئولان دانشگاه و جمعی از اهالی فرهنگ و هنر کشور و با سخنرانی آقای دکتر مسجدجامعی برگزار خواهد شد. 
یکشنبه ۲۳ مهر، ساعت ۱۵ تالار ابوریحان