اطلاعیه فعالیت دانشگاه در پردیس کرج و تهران برقرار است

اطلاعیه
به اطلاع همکاران دانشگاهی می رسانیم با توجه به برگزاری امتحانات میان ترم ، فعالیت دانشگاه در پردیس کرج و تهران، در روز چهارشنبه ۶/ ۱۰/ ۹۶ برقرار است.
 
 
روابط عمومی دانشگاه