منو های اصلی
Skip to Content
جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع)در سالن غدیر دانشگاه خوارزمی
آغاز احداث برج آموزشی دانشگاه
سخنرانی دکتر فرهادی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه
اهداء حکم ریاست دانشگاه خوارزمی توسط وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری به دکتر سبحان اللهی
اختتامیه کنفرانس فرماندهی و کنترل
دیدار و گفتگوی هيات دانشگاه خوارزمي با رئيس دانشگاه بغداد، دومين دانشگاه جهان عرب