منو های اصلی
Skip to Content
امضای تفاهم نامه شهر سلول های بنیادی دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
امضای تفاهم نامه نخستین شهر سلول های بنیادی و مرکز شتاب دهندۀ تخصصی مهندسی بافت ایران در دانشگاه خوارزمی
اهداء حکم ریاست دانشگاه خوارزمی توسط وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری به دکتر سبحان اللهی
اختتامیه کنفرانس فرماندهی و کنترل
دیدار و گفتگوی هيات دانشگاه خوارزمي با رئيس دانشگاه بغداد، دومين دانشگاه جهان عرب